Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Róžownik 2017 / 2. Róžownika

2. Róžownika

„Tu rjeknychu jemu: Kajki dźiw da ty sčiniš, zo bychmy widźeli a ći wěrili? Što skutkuješ?“ (Jan 6,30).

Tute prašenje – kajki dźiw da ty sčiniš – je wuraz skeptiskeje natury Židow, kaž japoštoł Pawoł jónu rjekny, zo woni sej znamjenja žadaja (1Kor 1,22). Spodźiwne je, zo runje dźeń do toho je Jězus chlěb rozmnožił a z tym wulku syłu ludźi nasyćił. Kak spěšnje su Židźa tutón dźiw zabyli! Knjez Jězus je hižo wjele dobreho skutkował, chorych wustrowjał, tójšto dźiwow zdokonjał a z tym messijanske znamjenja pokazał, tola runje ći, kiž mějachu do Njeho wěrić, su zatwjerdneje wutroby a wotpokazaja Jeho. Potajkim widźeć dźiw njewoznamjenja hišće, zo budźe čłowjek wěrić. Tohodla Jězus w tutej scenje žadyn dźiw njesčini, dokelž wón spózna, zo ći prašacy žanu dobru wolu nimaja a nochcedźa wěrić, zo je Wón tón Messijas. Prawje tak, zo tam Jězus dźiw njesčini, dokelž so parle swinjom njemjetaja (Mt 7,6).

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung