Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Róžownik 2017 / 1. Róžownika

1. Róžownika

„Nazajtra widźeše lud, kiž bě za jězorom zwostał, zo je tam jeno jenički čołm był, a zo njebě Jězus ze swojimi wučomnikami do čołma stupił, ale zo běchu wučomnicy sami wotjěli“ (Jan 6,22).  

Ludźo pytaja Jězusa. Njewědźa hdźe wón je. Woni dožiwichu, zo je Jězus tysacy ludźi nasyćił. Ale do toho běchu cyły dźeń na jeho słowa słuchali a při nim wutrali. Ludźo běchu rady při Jězusu a prašachu so, hdźe wón nětko je? Pytamy tež my Jězusa a žedźimy so za jeho słowami?

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung