Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Pražnik 2017 / 28. Pražnika

28. Pražnika

„Słyšće potajkim přirunanje wo syjerju!“ (Mt 13,18).

Dźensniše dobre poselstwo so započina z informaciju wo přirunanju wo syjerju. To je jedne z najbóle znatych Jězusowych přirunanjow. W nim stej dwě realiće: Zemska a njebjeska. Tutu zemsku reprezentuje proces wusyća zorna na polo, a tutu njebjesku zwuraznja słowo Bože, kotrež so wusywa do čłowječich wutrobow. Starodawni Grjekojo prajachu, zo so póznawa realita z pomocu přirunanja. Jězus Chrystus je to tež wědźał a to snano bjez pomocy grjekskich filozofow.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung