Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Pražnik 2017 / 19. Pražnika

19. Pražnika

„W tym času porěča Jězus takle: Chwalu, će, Wótče a Knježe njebjes a zemje, zo sy to před mudrymi a wučenymi zakrył, móličkim pak wozjewił“ (Mt 11,25).

To je mudrosć wosrjedź swěta: Boha chwalić, nic z mudrymi słowami ale z wutrobitej lubosću w dowěrje na Boha.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung