Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Pražnik 2017 / 18. Pražnika

18. Pražnika

„Tehdy poča Jězus porokować městam, hdźež bě so najwjace jeho skutkow stało, zo so njeběchu polěpšili“ (Mt 11,20).

Spočatna linka dźensnišeho dobreho poselstwa nima, znajmjeńša na prěni pohlad, ničo z Jězusowym dobrym poselstwom činić, dokelž je to porokowanje a hroženje wobydlerjam wěstych městow. Tola je to jenož prěnje začuće. Jězus Chrystus je w tutych městach wjele swojich skutkow zdokonjał, tola wone njejsu so nakazali. Tuž naspomnjene porokowanje a hroženje stej dalši pospyt dobyća jich wobydlerjow za Bože kralestwo.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung