Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Požnjenc 2017 / 8. Požnjenca

8. Požnjenca

„Rodopis Jězusa Chrystusa, Dawidoweho syna, syna Abrahamoweho“ (Mt 1,1).

Prěnja linka dźensnišeho ewangelija naspomni rodopis Jězusa Chrystusa. Wón je Syn Dawida, kaž tež Abrahama. Wězo njejstaj naspomnjenej wosobje Jězusowej direktnej přiwuznej. Dawid bě dźě w X. a Abraham w někak XVIII. lětstotku do Chrystusa žiwy. Tuž pokaza to, zo njerěka w Bibliji z jednym synom być, krejne zwiski měć. W tutym teksće dźe bóle wo duchowne poćahi: Jězus je jako syn Dawida a Abrahama dźědźićel jeju ducha. Tuž budźe kaž Dawid z kralom po Božej wutrobje a změje wěru Abrahama.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung