Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Požnjenc 2017 / 29. Požnjenca

29. Požnjenca

„Jězus wuhlada Natanaela, kak k njemu dźe, a praji wo nim: Hlej, to je woprawdźe Israelit, w kotrymž njeje tajenstwa“ (Jan 1,47).

Jězus znaje kóždeho. Jako wón swojich wučomnikow powoła, jim to rjekny. Wotkal wón mje znaje? Moje žiwjenje ma pola njeho swój započatk. Nichtó so njenarodzi bjez Božeje wole. To rěka, zo my Bohu słušamy a zo smy z jeho lubosću wobdaći. Tuž słuša jemu wšědnje naš dźak, wosebje w rańšim a wječornym paćerju.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung