Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Požnjenc 2017 / 25. Požnjenca

25. Požnjenca

„Nichtó njezaswěći swěcu a zawodźeje ju z horncom abo staji ju pod łožo, ale postaji ju na swěčnik, zo bychu wšitcy, kiž zastupja, swětło widźeli“ (Lk 8,16).  

Zaswěćena swěca měni tu naše jednanje po Božim słowje. Njetrjebamy našu wěru schować a jenož tajnje našu wěru žiwi być. Woprawdźita wěra je misijonariska, chce, zo wšitcy wo njej zhonja. Tuž spytajmy rady wo njej rěčeć, ale ju tež přez naše dobre skutki a pozitiwne zmyslenje napřećo blišim wuznać.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung