Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Požnjenc 2017 / 15. Požnjenca

15. Požnjenca

„Při Jězusowym křižu stejachu jeho mać a sotra jeho maćerje, Marja Kleofasowa, a Marja Madlena“ (Jan 19,25).

Jězus je skřižowany. Najswěrniši jeho přiwuzni steja pod križom, zo bychu jemu w tutych surowych chwilach trochu bliscy byli. To płaći tež za kóždeho čłowjeka, kiž smjerći napřećo dźe. Kak tróštowace je za mrějaceho čłowjeka, hdyž při nim něchtó wutraje. To móžeja přiwuzni być, ale tež tajcy, kotřiž su jemu w žiwjenju bliscy. To je woprawdźita křesćanska słužba mrějaceho nic samemu sebi přewostajić. Při tym njetrjeba so tež wjele rěčeć. Krótka znata modlitwa změruje choreho.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung