Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Požnjenc 2017 / 11. Požnjenca

11. Požnjenca

„Na druhim sabaće zastupi Jězus do synagogi a wučeše. A bě tam čłowjek, kotrehož prawa ruka bě wuschnyta“ (Lk 6,6).  

W židowskej synagodze zhromadźichu so wěriwi, zo bychu słowo Swjateho Pisma słyšeli. A štóž to zamóžeše, rozkładźe ludźom słyšane słowa Bože. Tež Jězus wopyta tajku zhromadźiznu w synagodze a wuži składnosć Bože poselstwo Noweho Zakonja wozjewić a je rozjasnić. Na Božej mši wujasni nam měšnik w prědowanju słowa Swjateho Pisma. A wón to čini w Jězusowym mjenje. Hdyž na nje w cykwi słuchamy, rěči Jězus k nam kaž tehdom w synagodze.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung