Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nazymnik 2017 / 7. Nazymnika

7. Nazymnika

„Jako jedyn z hosći to zasłyša, rjekny Jězusej: Zbóžny, kiž budźe na hosćinje w kralestwje Božim“ (Lk 14,15).

Často je Jězus wo njebjeskej hosćinje k ludej rěčał a z mnohimi přikładami rozjasnił. Hižo tu na zemi je wulke wjeselo, hdyž nas něchtó na hosćinu přeprosy. Dołho so na nju přihotujemy, wotpowědnu drastu wobstaramy, dar přihotujemy a smy połni wočakowanja. Naše najwjetše zbožo je, zo smy na njebjesku hosćinu přeprošeni a měli so kóždy dźeń znowa na nju přihotować z našej zwjazanosću z Bohom w paćerju a našim dobrym skutkowanjom mjez ludźimy našeje wokoliny.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung