Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nazymnik 2017 / 6. Nazymnika

6. Nazymnika

„Jězus rjekny tež swojemu hosćićelej: Jeli přihotuješ wobjed abo wječer, njeproš swojich přećelow, ani swojich bratrow, ani swojich přiwuznych, ani bohatych susodow, zo bychu će snadź tež woni njeprosyli a tak ći to njewotpłaćili“ (Lk 14,12).  

Dźensniša sada swjateho ewangelija wobsahuje cyle spodźiwny pokiw Jězusa Chrystusa. Wón namjetuje organizujo wěsty swjedźeń nic přećelow a susodow přeprosyć. Wězo njemóžemy kruće po tutych słowach jednać. Přećelstwo a susodstwo matej so tež hajić a k tomu pomhaja  zhromadne přebywanja za blidom. Tola ma Jězusowy namjet wěsty zmysł. Tak chce Jězus rjec, zo by dyrbjał křesćanski dom za kóždeho čłowjeka wotewrjeny być.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung