Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nazymnik 2017 / 29. Nazymnika

29. Nazymnika

„To přińdźe na was, zo byšće za mnje swědčili“ (Lk 21,13).

Hdyž će něchtó abo něšto překwapi, sy zastróžany, dokelž njewěš, što so stawa. Reakcija móže być panika, kotraž će na kóncu zniči. To pak – čłowjeka zničić – Jězus nochce! Tohodla njemjenuje jenož, što so stawa, ale zmysł toho, k čemu so to stawa. To zo byšće za mnje swědčili tuž woznamjenja: Zmysł wšeho. Njech stanje so, štož chce, Jězus je zmysł a zaměr swójskeho jednanja. Jězus nam praji: Zwostańće měrni – sym swět přewinył!

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung