Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nazymnik 2017 / 28. Nazymnika

28. Nazymnika

„Přińdu dny, zo z toho, štož tu widźiće, njezwostanje kamjeń na kamjenju; wšo budźe rozmjetane“ (Lk 21,6).

Dźensniša sada swjateho sćenja wobsahuje Jězusowu profetiju. Wón, widźo Jerusalemsku swjatnicu, slubi jeje zničenje. Někak 40 lět pozdźišo spjelnjachu so tute słowa. W lěće 70 zničichu Rómjenjo Jerusalem a tam stejacy templ. Z jedneje strony bě to wulka katastrofa. Wuzwoleny lud wosta bjez hłowneje swojeje swjatnicy. Z druheje strony pak by so móhło w tutym podawku Bože wjedźenje widźeć. W času Noweho Zakonja je tuta starozakonska institucija přetrjebana.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung