Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nazymnik 2017 / 25. Nazymnika

25. Nazymnika

„Na to přistupichu někotři ze saducejow, kiž prěja zmortwychstaće, a prašachu so Jězusa“ (Lk 20,27).

W israelskim ludźe běchu wučerjo wěry farizejojo a saducejojo. Farizejojo wěrjachu do zrowastanjenja mortwych, ale saducejojo njewěrjachu do zrowastanjenja. Tež někotři křesćenjo wuzwola sej z wěry to, štož so jim spodoba a štož jich haći w jich jednanju, to cyle jednorje wotpokazaja. Njemóžemy sej z wěry jenož „chłóšćenki“ wupytać. Wěra do zmortwychstanjenja je přez Jězusowe Jutry za nas zaručena. Njech naše jednanje stajnje na tutón wjeršk našeho žiwjenja pokaza.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung