Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nazymnik 2017 / 20. Nazymnika

20. Nazymnika

„Słyšo, kak črjódy nimo du, prašeše so, što to je“ (Lk 18,36).  

Dźensniše sćenje powěda wo wustrowjenju wěsteho slepeho. Tola prjedy hač to so sta, prašeše so wón za tym, štó je Jězus. Tuž steješe na spočatku jeho wustrowjenja wćipnosć. Starodawni Grjekojo wučachu, zo je wćipnosć žórło filozofije, tuž lubosće k mudrosći. Na teologiskim polu ma wćipnosć tež wulku wažnosć. Wona zamóže čłowjeka Bohu zbližić.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung