Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nazymnik 2017 / 2. Nazymnika

2. Nazymnika

„Hdyž tam Jězus dóńdźe, nańdźe jeho hižo štyri dny w rowje pochowaneho“ (Jan 11,17).

Born to die – smy narodźeni za wumrěće – rěka w jednym modernym songu. To je wěrno, hačrunjež njeje to cyła prawda. Křesćenjo měli tu rjec: Smy narodźeni, zo bychmy přez smjerć, k połnemu žiwjenju dóšli. Tute žiwjenje traje pola Boha wěčnje, zemske je pak jeničce započatk.

Žiwjenje njesmě pasiwne wočakowanje być, ale je skěrje wěsty, aktiwny nadawk za nas. Njewuměra tu na zemi nam jenož schorjene cěło, ale dyrbi zdobom mrěć stary egoistiski čłowjek. Potajkim mamy nic jeničce přez fizyske ćerpjenja přeńć, ale tež wuńć do procesa wuměranja swójskeje sebičnosće a hordosće z pomocu askezy, sakramentow a modlitwy. Jenož přez stajne wuměranje w sebi, popadnjemy tute prawe, zmysła połne a njesmjertne žiwjenje.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung