Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nazymnik 2017 / 1. Nazymnika

1. Nazymnika

„Zbóžni su chudźi po duchu, přetož jich je njebjeske kralestwo“ (Mt 5,3).

Tute Jězusowe wuprajenje móžeš wšelako zrozumić. A wo zrozrumjenje so tu jedna. Jězus nima bohatstwo za złe ani za złósć. Wón tež čłowječeho duha njepodhónoći. Skerje měri so Jeho wuprajenje na zmyslenje čłowjeka. W času, w kotrymž so čłowjek wědomostneho postupa dla naduwa, su tute słowa aktualne. Što čłowjek zdokonja, zo by so hordźił? Sej stajnje zaso wuwědomić, zo wšo, štož čłowjek zamóže, je wón tola Bohu dołžny, je zmyslenje njebjeskeho kralestwa. Chudy być po duchu – kaž Jězus to praji – wobchowa čłowjeka před nadutosću a wupěranjom. Chudy być po duchu – wuči zamołwitosć před Bohom.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung