Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nalětnik 2017 / 18. Nalětnika

18. Nalětnika

„Přibližowachu so k njemu cłownicy a hrěšnicy, zo bychu jeho słyšeli“ (Lk 15,1).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija so čita wo cłownikach a hrěšnikach, kotřiž přibližowachu so k Jězusej Chrystusej. Naspomnjeny je tohorunja zaměr jich so bliženja. Woni chcychu Jězusa Chrystusa słyšeć. Něšto podobneho by so dyrbjało w žiwjenju kóždeho křesćana stać, wosebje při kóždym wopytanju Božeje mšě. Ducy na nju dopominajmy so, zo dźemy na Bože słowo słuchać.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung