Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Nalětnik 2017 / 13. Nalětnika

13. Nalětnika

„Budźće tuž miłosćiwi, kaž je tež waš Wótc miłosćiwy!“ (Lk 6,36).  

Miłosć Boža budź z wami wsitkimi, tak wozjewi nam měšnik na Božej mši. Smy stajnje z Božej lubosću wobdaći. Hižo žiwjenje je wón nam darił,bjez toho, zo smy wo to prosyli. A nětko wočakuje wón, zo runje tak z našimi blišimi jednamy. Kajka harmonija by móhła na swěće knježić, jeli sej mjezsobu lubosć wopokazujemy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2020 | Datenschutzerklärung | Archiwum | Statistika