Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Małki róžk 2017 / 23. Małkeho róžka

23. Małkeho róžka

„Jeli was swět hidźi, wěsće, zo je wón mje hidźił prjedy hač was“ (Jan 15,18).

Swět wotmołwja z hidu a přesćěhanjom na jednotu wučomnikow a přećelow. Wona wobsteji w lubosći a mjezsobnej słužbje. Wona wuchadźa a wotbłyšćuje jednosć mjez njebjeskim Wótcom a jeho Synom. Wuchadźišćo wučomnikow kaž tež Wumóžnika njeje swět, ale Bóh. Tohodla je hida přećiwo Bohu a wšemu, štož wot njeho pochadźa a nic ze swěta.

ŠD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung