Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Hodownik 2017 / 25. Hodownika

25. Hodownika

„Wone bě w spočatku pola Boha“ (Jan 1,2).  

Dźensniša linka swjateho sćenja praji zo běše wěste wone pola Boha. Z tym wone je měnjene Słowo abo hišće dokładnišo prajo sam Syn Boži. Wón bě preco, hižo wot spočatka sem, pola swojeho Wótca abo – zaso dokładnišo prajo – k swojemu Wótcej wusměrjeny, dokelž njerěka tule wužita grjekska prepozicija pros – po słowje přełožena – pola, ale ke. Žiwjenje křesćana by dyrbjało podobny směr měć: Přeco jeno k Bohu wobroćene.  

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung