Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Hodownik 2017 / 19. Hodownika

19. Hodownika

„Wobaj běštaj sprawnaj před Bohom a měještaj so bjez poroka po wšitkich kaznjach a postajenjach Knjeza“ (Lk 1,6).

Što to rěka, zo běštaj Zacharias a Hilžbjeta sprawnaj pred Bohom? Ja myslu, wonaj běštaj wšědnje zwjazanaj z Bohom w paćerju kaž tež w cyłym jeju zadźerženju a jednanju. Dźensa bychmy móhli prajić, wonaj běštaj dobraj křesćanaj a dobra swójba. Tola tutaj mandźelskaj měještaj tohorunja jeju křiž njesć, dokelž njeměještaj dźěći. Nam móže jeju sprawność z přikładom być. Wonaj so dowěrištaj Bohu a njeseštaj wšitko w přezjednosći z nim.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung