Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 4. winowca

4. winowca

Sta pak so, hdyž dźěchu, přińdźe wón do jedneje wsy, a žónska z mjenom Marta wza jeho do swojeho domu (Lk 10,38).

W dźensnišim ewangeliju so rěči wo přebywanju Jězusa Chrystusa w domje Marje a Marty (Lk 10,38-42). Marja so koncentrowaše na słuchanje słowa Božeho (Lk 10,39) a Marta na słuženje Słowu Božemu (Lk 10,40a). To je porawom ideal křesćanskeho žiwjenja. Ora et labora – modl so a dźěłaj! Meditacija słowa Božeho wjedźe k słuženju Słowu Božemu, kiž je přeco prezentny w tamnym čłowjeku, stworjenym po Božim wobrazu (Gen 1,26-27). A słuženje Božej stwórbje so krónuje w rozmyslowanju  wo słowje Božim.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung