Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 29. winowca

29. winowca

„Štóž so mjenujcy powyša, budźe poniženy, a štóž so poniža, budźe powyšeny!“ (Lk 14,11).

Su ludźo, kiž samozrozumliwje wěste nadawki wukonjeja bjez toho, zo so jim to kaza abo cyle jednorje a spušćomnje swoje talenty do Božeje słužby staja, na přikład ministranća, šola, žony, kiž wołtarnišćo z kwětkami debja, rjedźenje cyrkwje, ale tež jako organist, zwóńk, pomocnik při swjatym woprawjenju, lektor, kiž wótře a zrozumliwje ze Swjateho Pisma přednošuje abo kantor. Tajke słužby maja před Bohom wulke hódnoty.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung