Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 28. winowca

28. winowca

„W tych dnjach wuńdźe wón na horu, zo by so modlił, a přebywaše cyłu nóc w modlitwje“ (Lk 6,12).

W dźensnišim ewangeliju słyšimy wo přebywanju Jězusa Chrystusa na cyłonócnym modlenju. W Swjatym Pismje ma ćma negatiwny zmysł a woznamjenja to wšitko, štož je Bohu, kiž je  swětło, napřećiwne. Tuž by so w nocy modlić rěkało: Z Bohom přetrać wšitke žiwjenske přećiwnosće.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung