Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 27. winowca

27. winowca

„Jerusalemje, Jerusalemje, kiž moriš profetow a kamjenjuješ tych, kiž su k tebi pósłani!“ (Lk 13,34a).

Mamy mało měšnikow. Zaleži to jenož na tym, zo Bóh někoho njepowoła? Hdyž smy w našich wjeskach a městach po puću, hdźe so słowo wo Bohu rěči? Husto so tež serbski postrow Chwalen Jězus Chrystus skrótši na Budź chwaleny. Samo naša njedźelska kemšaca drasta so njerozeznawa wot dźěłanskeje.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung