Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 22. winowca

22. winowca

W tym wokomiku přińdźechu někotři a rozprawjachu jemu wo Galilejskich, kotrychž krej bě Pilatus z kreju jich woporow změšał (Lk 13,1).

Na spočatku dźensnišeho ewangelija so čita wo woporach namócy Pilatusa. A to so sta w času přebywanja tutych ludźi na dworje Jerusalemskeho templa, potajkim na jednym swjatym městnje. Tež w našim času stanu so druhdy njezboža w běhu putnikowanja do wšelakorych swjatnicow. Samozrozumliwje nastanje potom prašenje za zmysłom tutych podawkow a za logiku Božeho wjedźenja. Bohužel njeje žana dospołna wotmołwa na to w žiwjenju před žiwjenjom móžna.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2020 | Datenschutzerklärung | Archiwum | Statistika