Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 20. winowca

20. winowca

Sym přišoł woheń na zemju ćisnyć a što chcu druhe, hač zo by so palił! (Lk 12,49).

W dźensnišim ewangeliju powěda Jězus wo swojim poselstwje. Z jeho nadawkom je woheń na zemju ćisnyć. Na prěni pohlad klinči to jara surowje. Měni so z tym wójna, rewolucija abo eschatologiski swětowy sudny dźeń? Cyle wěsće nic, dokelž potom njebychmy dźensa žiwi byli. Tuž dźe tule wo něšto druhe a mjenujcy wo zapłomjenjenje Božeje lubosće, kotruž přirunuje kniha Pěseń pěsnjow z njewuhašacym płomjenjom wohenja (8,6).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung