Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 19. winowca

19. winowca

Tak budźće tež wy hotowi, dokelž Syn čowjeka přińdźe w hodźinje, w kotrejž so jeho njenadźijeće! (Lk 12,40).

Spjelnjamy swěrnje swoje wšědne nadawki, modlimy so, chodźimy Kemši a ze susodami, kolegami, ze swójbnymi a znatymi smy přezjedni. Bóh sej nježada husto ničo wurjadneho, chiba zo mamy naše woči a wutrobu wotewrjenej za nuzu blišeho. Benediktinojo maja za to hesło: Dźěłaj a spěwaj!

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung