Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 15. winowca

15. winowca

Praju pak wam: Štóž mje před ludźimi wuznaje, toho wuznaje tež Syn čłowjeka před Božimi jandźelemi (Lk 12,8).

Što rěka Syna čłowjeka wuznać? Mamy kaž swědcy Jehowy wot domu do domu chodźić a tam za wěru wabić? Wuznawamy Boha, hdyž prawidłownje njedźelu Kemši chodźimy a po nich so z wěriwymi zetkamy k bjesadźe. Tola naše wuznaće ma so tež w našim zadźerženju na dźěłowym městnje, w nakupowarni, w křesćanskim postrowje druhim napřećo jewić.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung