Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 12. winowca

12. winowca

Ale běda wam, farizejojo! Dawaće dźesatk za mjetličku a rutu a wšu zeleninu, ale wijeće so nimo sprawnosće a lubosće k Bohu. To tu maće činić a wone njewostajeć (Lk 11,42).

Podaty citat naspomni třći najwažniše činitosće židowskeje nabožiny za čas Jězusa Chrystusa: wopory, sprawnosć a lubosć. Wopory symbolizuja sakralnu sferu a sprawnosć z lubosću wšědne jednanje. Husto dosć wuzběhnje wěriwa wosoba jenož jednu stronku nabožiny tutu sakralnu abo tutu praktisku. Tajki rozdźěl njeje prawy. Sakralna strona a praksa stej z njerozdźělnym porom.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung