Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Winowc 2016 / 1. winowca

1. winowca

Tola njeradujće so z toho, zo so wam zli duchojo poddawaja, ale radujće so, zo su waše mjena w njebjesach zapisane! (Lk 10,20).

Njezrědka myslimy, zo mamy wšitke nadawki ze swojeje mocy spjelnić. Hdyž mamy někajku nuzu, wobroćimy so na Boha a wočakujemy wot njeho pomoc, wosebje w času chorosće a samotnosće. By derje było, tež jónu na to pomyslić, hdyž našu wěru swěrnje hajimy, naše zamołwitosće spjelnimy, zo Bóh tu je a wěčna domizna pola njeho na nas čaka.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung