Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Požnjenc 2016 / 10. požnjenca

10. požnjenca

[…] kiž přińdźe ke mni, moje słowa słyši a je spjelnia. Wón so runa čłowjekej, kiž twarješe dom, wukopa hłuboku jamu a zadni zakład na skału. Hdyž přińdźe wulka woda […] njezamó jón střasć [...]. (Lk 6,47-48)

Kóždy twarc znaje zakłady, kotrež su wažny za derje natwarjeny dom. Tež naše žiwjenje trjeba tajke wobstajne a krute zakłady: dobru swójbu, přećelow, susodow etc. Ale najwažniši zakład je naš zwisk z Bohom, kotrehož najlěpje nazhonjamy w jeho słowje we ewangeliju abo scyła w Swjatym Pismje. A hdyž po nim jednamy, mamy najlěpšu móžnosć, zo so naše žiwjenje poradźi.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung