Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Nazymnik 2016 / 23. nazymnika

23. nazymnika

„Ale přede wšěm tym połoža ruce na was a budźeja was přesćěhać, přepodawać was synagogam a do jastwow a was wodźić před kralow a wjerchow mojeho mjena dla“ (Lk 21,12).

Prěni křesćenjo su surowe přesćěhanja dožiwili. Swjeći martrarjo prěnich křesćanskich časow nam wo tym powědaja. Ale tež dźensa na přikład w Iraku spytaja z namocu křesćanstwo zničić. W NDR-skim času buchu w diasporje křesćanske dźěći w šuli často wusměšowani. Ale tež dźensa njeje lochko swoju křesćansku wěru w zjawnosći wuznać. Jenož kruty wěriwy fundament we swójbje a wosadźe je nam při tym z pomocu.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung