Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Nazymnik 2016 / 19. nazymnika

19. nazymnika

„A Jězus jim wotmołwi: Dźěći tohole swěta so ženja a wudawaja“ (Lk 20,34).

Saducejojo prašeja so Jězusa, komu žona jónu w njebjesach słuša, hdyž muž zemrěje a wona so na druheho wuda, a to symdom króć. Jězus da wotmołwu, zo wšo zemske so jónu skónči, hdyž smy hódni zmortwychstanjenja a jako dźěći Bože pola Boha.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung