Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Nazymnik 2016 / 18. nazymnika

18. nazymnika

„Potom zastupi wón do templa a poča wuhonjeć tych, kiž tam předawachu“ (Lk 19,45).

W dźensnšim ewangeliju wuhonja Jězus Chrystus předawarjow z Jerusalemskeho templa. To bě jedyn symboliski čin, kotryž pokaza, zo njesmě mjez čłowjekom a Bohom jenož ekonomiski poměr być. Wězo čłowjek za tym žada, zo wšitko, štož wón čini, so jemu wudani. Tola ma so Bóh jeho samoho dla a nic za jeho dobroty lubować.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung