Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Nazymnik 2016 / 12. nazymnika

12. nazymnika

„Jězus praji jim tež přirunanje k tomu, zo je trěbne, stajnje so modlić a njewustawać“ (Lk 18,1).

W dźensnišim sćenju so powěda wo stajnej a njewustawacej modlitwje. To je ideal křesćanskeho žiwjenja. Tola njemóže na přikład jedyn wučer přewjedźejo lekciju nimo toho tež hišće róžowc spěwać. Tuž woznamjenja stajna a njewustawaca modlitwa něšto druhe, mjenujcy začuće Božeje přitomnosće we wšědnym žiwjenju a w blišim.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung