Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Nazymnik 2016 / 1. nazymnika

1. nazymnika

„Hdyž Jězus črjódy wuhlada, woteńdźe na horu a so posydny. Tu přistupichu k njemu jeho wučomnicy“ (Mt 5,1-2).

Hdyž sćěhujemy w telewiziji wulke sportowe zajadowanja, to njewidźimy jenož sportowcow, ale tež wulke syły přihladowarjow, tak mjenowany publikum. Woni so nad wuspěchom sportowcow wjesela. Su Jězusowe črjódy tež něšto k zwjeselenju pytali abo čehodla su so před nim zhromadźili? Wón je k nim wo potajnstwach Božeho kralestwa rěčał a što woprawdźitemu zbožu a wjeselu wjedźe. Na njedźelskich Kemšach słyšimy přeco zaso jeho słowa a dopominamy so na to, zo nam prawy směr do Božeho kralestwa pokazuja.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung