Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Hodownik 2016 / 3. Hodownika

3. Hodownika

„Jězus pućowaše přeze wšě města a wsy, wučo a prědujo w jich synagogach radostne poselstwo wo Božim kralestwje, a hoješe wšu chorosć a kiprosć“ (Mt 9,35).

Hdźe rosće dźensa Bože kralestwo? Jězus je při swojim prědowanju tež chorych a kiprych hojił. Tuž je naš nadawk nic jenož na Bože słowo słuchać, je čitać a druhim wo nim powědać, ale tež druhich tróštować, jich dušine rany hojić z tym, zo na nich słuchamy a swoju pomoc poskićamy a kóždeho čłowjeka tak přiwzamy, kaž wón je.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung