Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Hodownik 2016 / 26. Hodownika

26. Hodownika

„Hladajće pak so ludźi, dokelž budźeja was na sudnistwa honić a w swojich synagogach šwikać“ (Mt 10,17).

W dźensnišim ewangeliju słyšimy wo předpowědźenju přesćěhanjow křesćanow. A wopawdźe bě to takle. W běhu stawiznow dožiwichu wučomnicy Jězusa Chrystusa wšelakore formy namocy. To pak njeměješe jenož negatiwne wuskutki. Hustodosć sta so krej křesćanow z nowym wusywom, kotryž přinjese bohate płody, a to hižo wot spočatka křesćanstwa.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung