Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Hodownik 2016 / 23. Hodownika

23. Hodownika

„Hilžbjeće dopjelni so čas, zo by porodźiła, a porodźi syna“ (Lk 1,57).

Hilžbjeta postrowi Mariju při jeje wopyće ze słowami: Zbóžna sy, dokelž sy wěriła, zo so dopjelni, štož bu ći wot Knjeza prajene (Lk 1,45). Bóh přeco swoje připowědźenje spjelni. Tola ze sobuskutkowanjom čłowjeka. To je Marija nazhoniła, ale runje tak je to nazhoniła Hilžbjeta. Tola Bóh čaka na swobodny rozsud lubosće a dowěry čłowjeka.

ŠD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung