Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2016 / Hodownik 2016 / 2. Hodownika

2. Hodownika

„Jako Jězus wottam woteńdźe, dźěštaj za nim dwaj slepaj a wołaštaj: Syno Dawidowy, smil so nad namaj!“ (Mt 9,27).

Dźensniši ewangelij dopomina nas na jedyn z mnohich Jězusowych titlow, a to na titl Syn Dawida. To běše mesijaniske pomjenowanje. To rěkaše, zo Jězus pochadźeše z kralowskeho splaha Dawida a měješe spjelnić wšitke slubjenja, kotrež dósta tutón ród wot Boha. Jězus Chystus njeje pak jenož tute slubjenja spjelnił, ale je hišće přewyšił.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung