Wy sće tu: To wěš / LL C 2018/19 / Přezlětny čas / 6. přezlětna njedźela (Lk 6,17.20–26)

6. přezlětna njedźela (Lk 6,17.20–26)

 1. „Jězus dźěše z nimi dele a zasta na ..........“ (6,17a).
  A. runinje
  B. horje
  C. brjoze
 2. „Wulka črjóda jeho wučomnikow a šěroke syły ludu ze wšeje Judeje a z Jerusalema a přibrjóžneje krajiny wokoło ..........“ (6,17b).
  A. Tyrusa
  B. Sidona a Tyrusa
  C. Tyrusa a Sidona
 3. „A wón pozběhny .......... k swojim wučomnikam a praji“ (6,20a).
  A. ruce
  B. woči
  C. ruku
 4. „.......... wy chudźi, přetož waše je Bože kralestwo!“ (6,20b).
  A. Zbóžni
  B. Zbožowni
  C. Wjeseli
 5. „Zbóžni, kiž sće nětko hłódni, přetož budźeće ..........!“ (6,21a).
  A. zastarani
  B. syći
  C. nasyćeni

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung