Wy sće tu: To wěš / LL C 2018/19 / Přezlětny čas / 2. přezlětna njedźela (Jan 2,1–11)

2. přezlětna njedźela (Jan 2,1–11)

 1. „A třećeho dnja bě .......... w Kanje Galilejskej, a běše tam Jězusowa mać“ (2,1).
  A. zabawa
  B. kwas
  C. zmandźelenje
 2. „Na kwas prošeny pak bě tež Jězus a Jeho ..........“ (2,2).
  A. wučomnicy
  B. japoštoljo
  C. přiwisnicy
 3. „A hdyž njebě dosć wina, .......... Jězusowa mać k Njemu: Nimaja wina“ (2,3).
  A. dźěše
  B. rjekny
  C. praji
 4. „A Jězus Jej praji: Što mam ja z tobu, ..........? Moja hodźina hišće njeje přišła“ (2,4).
  A. žónska
  B. maći
  C. maćerka
 5. „Jeho mać praji słužownikam: Štožkuli wam Wón .........., sčińće“ (2,5).
  A. praji
  B. přikaza
  C. rjeknje

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung