5. njedźela Póstneho časa (Jan 8,1–11)

 1. „Rano zahe přińdźe Jězus zaso do templa. A wšón lud přichadźeše k Njemu; a posydnywši so …“ (8,2).
  A. wučeše jich
  B. wobkedźbowaše jich
  C. rěčeše z nimi
 2. „Tu přiwjedźechu pismawučeni a farizejojo žónsku, kotruž běchu na … lepili, a stajiwši ju dosrjedźa“ (8,3).
  A. škaranju
  B. kradnjenju
  C. mandźelstwołamanju
 3. „W Zakonju je Mójzes přikazał, tajke kamjenjować. A što … ty?“ (8,5).
  A. měniš
  B. prajiš
  C. mysliš
 4. „Jako so jeho nastajnosći prašachu, pozběhny so a rjekny jim: Štóž z was je bjez hrěcha, njech prěni ćisnje na nju …!“ (8,7).
  A. kamušk
  B. kamješk
  C. kamjeń
 5. „Wona rjekny: Nichtó, Knježe. A Jězus praji: Ani ja će … Dźi a njehrěš wjac!“ (8,11).
  A. njezasudźu
  B. njezastorču
  C. njewotpokazam

Bernadet Berndtowa