4. njedźela Póstneho časa (Lk 15,1–3.11–32)

 1. „Młódši z njeju rjekny nanej: Nano, daj mi … zamóženja, na kotryž mam prawo. A wón rozdźěli jimaj zamóženje“ (13,12).
  A. přidźěl
  B. podźěl
  C. dźěl
 2. „Hdyž bě wšitko …, nasta w tym kraju wulki hłód, a wón poča nuzu tradać“ (13,14).
  A. rozmjetał
  B. přećinił
  C. wudał
 3. „Ale nan rjekny swojim słužownikam: Spěšnje přinjesće … drastu a woblečće jeho! Dajće jemu pjeršćeń na ruku a črije na noze!“ (13,22).
  A. najkrasnišu
  B. najrjeńšu
  C. najlěpšu
 4. „A počachu …“ (13,24b).
  A. kwasować
  B. swjećić
  C. rejwać
 5. „Ale wón rjekny swojemu nanej: Hlej, telko lět ći … a nihdy njejsym twoju kaznju přestupił, a ženje njejsy mi dał ani kózlatka, zo bych so ze swojimi přećelemi powjeselił“ (13,29).
  A. pomham
  B. słužu
  C. k rukomaj du

Diana Karbowa