Wy sće tu: To wěš / LL C 2018/19 / Póstny čas / 3. njedźela Póstneho časa (Lk 13,1–9)

3. njedźela Póstneho časa (Lk 13,1–9)

 1. „W tym wokomiku přińdźechu někotři a rozprawjachu Jězusej wo Galilejskich, kotrychž krej bě Pilatus z kreju jich .......... změšał“ (13,1).
  A. woporow
  B. darow
  C. wowcow
 2. „Wón jim wotmołwi: .........., zo běchu tući Galilejscy wjetši hrěšnicy hač wšitcy Galilejscy, dokelž su telko wućerpjeli?“ (13,2).
  A. Prajiće
  B. Mysliće
  C. Měniće
 3. „Nihdy, praju wam! Ale jeli so .......... njenakazaće, wšitcy podobnje zahinjeće“ (13,3).
  A. z wutroby
  B. z pokutu
  C. woprawdźe
 4. „Abo mysliće, zo su ći wosomnaćo, na kotrychž je .......... pola Siloe padła a zabiła, byli bóle winowaći hač druzy ludźo w Jerusalemje?“ (13,4).
  A. statok
  B. wěža
  C. kubło
 5. „Nihdy, praju wam. Ale jeli so njenakazaće, zahinjeće wšitcy ..........!“ (13,5).
  A. podobnje
  B. tohorunja
  C. tež tak

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung