2. njedźela Póstneho časa (Lk 9,28–36)

 1. „Snano tydźeń po tutych słowach wza wón Pětra, Jakuba a Jana sobu a postupi na horu so …“ (9,28).
  A. modlić
  B. posćić
  C. rozmołwjeć
 2. „Hdyž so modleše, přeměni so napohlad jeho …, a jeho drasta zabłyšći so z běłosću“ (9,29).
  A. ćěła
  B. wobliča
  C. mjezwoča
 3. „A hlej, tu rozmołwještaj so dwaj … z nim. Běštaj to Mójzes a Elias“ (9,30).
  A. swjataj
  B. profetaj
  C. mužej
 4. „Zjewištaj so w krasnosći a rěčeštaj wo jeho … měješe w Jerusalemje přetrać“ (9,31).
  A. ćerpjenju, kotrež
  B. smjerći, kotruž
  C. martrarstwje, kotrež
 5. „Pětr a taj, kiž běštaj z nim, běchu ze sparom přemoženi, wotućiwši pak wuhladachu jeho … a teju mužow, kotrajž z nim steještaj“ (9,32).
  A. bójstwo
  B. sławu
  C. krasnosć

DJD