Swjatki (Jan 20,19–23)

 1. „Wječor toho … dnja w tydźenju, hdyž mějachu wučomnicy tam, hdźež běchu zhromadźeni, z bojosće před židami durje zamknjene, zastupi Jězus mjez nich a praji: Pokoj wam!“ (20,19).
  A. sławneho
  B. prěnjeho
  C. poslednjeho
 2. „To rjeknywši, pokaza jim ruce a bok. A Knjeza wuhladawši … wučomnicy“ (20,20).
  A. zwjeselichu so
  B. radowachu so
  C. zawjeselichu so
 3. „A Jězus rjekny jim znowa: Pokoj wam! Kaž je Mje pósłał Wótc, tak Ja was …“ (20,21).
  A. sćelu
  B. posyłam
  C. pósćelu
 4. „To prajiwši dychny Wón na nich a rjekny jim: Přijmiće …!“ (20,22).
  A. Ducha
  B. Mojeho Ducha
  C. Ducha Sawjateho
 5. „Kotrymž hrěchi …, tym so wodadźa, a kotrymž je zdźeržiće, tym su zdźeržane“ (20,23).
  A. wotwjazaće
  B. wodaće
  C. spušćiće

S. Chrystamarija